Không để giành giật phi công

Không để giành giật phi công

Trước bối cảnh hàng loạt hãng hàng không mới ra đời, tàu bay liên tục được nhập về (cả mua và thuê), các hãng hàng không đã tìm cách lôi kéo nhân lực của nhau và Chính phủ đã phải...