Nhà đầu tư hào hứng với câu chuyện Việt Nam

Nhà đầu tư hào hứng với câu chuyện Việt Nam

Buổi làm việc kết hợp ăn trưa giữa đoàn công tác của Bộ Tài chính với Tập đoàn HSBC và 15 quỹ đầu tư lớn của Anh quốc diễn ra vào ngày 5/7/2019, ngay sau hội nghị xúc tiến đầu tư...

Không phải thu hút nhân tài để sai vặt

Không phải thu hút nhân tài để sai vặt

Nhân tài không thể đem lại kết quả ngay tức thì như mong đợi, các cơ quan, đơn vị cần phải biết kiên nhẫn để chờ nhân tài “đơm hoa kết trái”, cho kết quả xứng đáng với giá trị...