Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 cao nhất lịch sử

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 cao nhất lịch sử

Tháng 10 là tháng đầu tiên có lượng khách quốc tế đến nước ta đạt trên 1,6 triệu lượt người, tăng 3,7% so với tháng trước. Đặc biệt, lượng khách Trung Quốc đang khởi sắc trở lại với tháng tăng thứ 2 liên tiếp sau 8 tháng đầu năm giảm.

Amazon thành lập công ty tại Việt Nam

Amazon thành lập công ty tại Việt Nam

Thông qua Amazon, người bán hàng tại Việt Namcó thể trực tiếp tiếp cận 300 triệu tài khoản người mua hàng, trong đó có hơn 100 triệu khách hàng Prime tại nhiều thị trường quốc tế của Amazon.