Hệ thống pháp luật cần tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

Hệ thống pháp luật cần tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

(ĐTTC).- Ngày 17-10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo “Pháp luật Việt Nam đã sẵn sàng cho hội nhập?” nhằm phản ánh những góc nhìn từ thực tiễn đối với pháp luật kinh doanh tại Việt Nam, từ đó đưa ra những nhận định và kiến nghị tới các cơ quan quản lý Nhà nước.

Cân đối, điều hòa biên chế  cơ quan nhà nước

Cân đối, điều hòa biên chế cơ quan nhà nước

(ĐTTCO) - Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, thời gian qua các cấp, các ngành cả nước đã và đang có những bước đi khá quyết liệt nhằm đạt mục tiêu đến cuối năm 2020 giảm được 10% tổng biên chế. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều khó khăn.