VTC sang SCIC, VNPost "ở lại" Bộ

VTC sang SCIC, VNPost "ở lại" Bộ

Phó thủ tướng đồng ý chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) về SCIC...