Hanoi Gift Show 2019 sẽ kéo dài đến hết ngày 20/10

Hanoi Gift Show 2019 sẽ kéo dài đến hết ngày 20/10

Điểm mới của Hanoi Gift Show 2019 chính là khu sản phẩm có thiết kế mới, trưng bày những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế mới mới, độc đáo, sáng tạo, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật...