Agribank báo lãi đột biến 8.200 tỷ đồng 7 tháng đầu năm

Theo đó, tính đến ngày 31/7/2019, tổng dư nợ cho vay của Agribank đạt trên 1 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm trên 70% tổng dư nợ.

Ngoài ra, dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank đang tăng mạnh khi đạt gần 220.000 tỷ đồng với trên 1 triệu khách hàng, chiếm tỷ trọng 22% dư nợ cho vay.

Tính đến hết tháng 7/2019, tổng thu nhập của Agibank đạt 70.759 tỷ đồng, tăng 11.627 tỷ đồng, tương đương hơn 20% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng chi phí trước thuế đạt 62.559 tỷ đồng, tăng 8.503 tỷ đồng, tương đương hơn 16% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó chi phí hoạt động tín dụng tăng 19,6%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 8.200 tỷ đồng (sau khi tạm phân bổ các khoản phải trích), tăng 127% so với cùng kỳ năm trước.

agr Agribank báo lãi đột biến 8.200 tỷ đồng 7 tháng đầu năm

Kế hoạch năm 2019, Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.000 tỷ đồng. Như vậy, 7 tháng đầu năm 2019, Agribank đã hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Agribank cũng đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 10% so với năm 2018, tăng cường nâng cao năng lực tài chính, củng cố nền tảng để sẵn sàng cho lộ trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Ngân hàng cho biết thêm, mặc dù mong muốn diễn ra theo kế hoạch, tuy nhiên quá trình cổ phần hóa đang chậm so với tiến độ đề ra bởi những thách thức, vướng mắc mà không chỉ Agribank có thể tự giải quyết được.

Dẫn chứng thêm, ngân hàng này cho biết Agribank là ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn nhất, riêng đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của Agribank đã tới gần 3 triệu m2, nguồn gốc hình thành đa dạng nhất; số lượng khách hàng đông nhất với hàng chục triệu khách hàng có quan hệ giao dịch tiền gửi, tiền vay, nên các khoản phải thu, phải trả cũng nhiều nhất, do vậy, việc xác định giá trị doanh nghiệp của Agribank cũng sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian nhất.

Bên cạnh đó, Agribank hiện đang phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Một trong những vấn đề nan giải nhất là “bài toán” tăng vốn.

Từ một ngân hàng dẫn đầu về vốn điều lệ, hiện nay Agribank có vốn điều lệ gần 30.500 tỷ đồng, thấp nhất trong nhóm "Big 4" ngân hàng thương mại.

Bài liên quan
"Big 4" ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank hiện nay ra sao?
Bắt nghi phạm cướp hơn 500 triệu tại điểm giao dịch Agribank ở Phú ThọBắt nghi phạm cướp hơn 500 triệu tại điểm giao dịch Agribank ở Phú Thọ
Kiểm toán Nhà nước: 5 trên 6 công ty con của Agribank lỗ luỹ kế 2017Kiểm toán Nhà nước: 5 trên 6 công ty con của Agribank lỗ luỹ kế 2017
Agribank bán thành công tài sản bảo đảm của liên doanh tai tiếng LifeproAgribank bán thành công tài sản bảo đảm của liên doanh tai tiếng Lifepro
Nguồn: nhadautu.vn