ABBANK được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.700 tỷ đồng

.

ABBANK cho biết, với sự chấp thuận này của NHNN, ABBank sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,4%. Cụ thể, ABBANK đã chính thức phát hành 39.361.726 cổ phiếu với tổng giá trị là 393.617.260.000 đồng. Số cổ phiếu này sẽ được ngân hàng đăng ký phát hành tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phân phối cho cổ đông.

Theo đó, vốn điều lệ của ABBANK chính thức tăng từ 5.319.496.290.000 đồng lên mức 5.713.113.550.000 đồng.

Ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK cho biết: “Việc thực hiện tăng vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng tài chính tốt hơn cho ABBANK. Sự đồng thuận của các cổ đông trong việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của ABBANK cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng của các cổ đông vào tiềm năng phát triển của ngân hàng cũng như sự ủng hộ và mong muốn được gắn bó lâu dài với ngân hàng trong chặng đường tiếp theo.”

ABBANK được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.700 tỷ đồng - Hình 1

Ảnh minh họa

Năm 2018, ngân hàng đạt tổng tài sản trên 90.237 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017; huy động vốn thị trường 1 tăng 7% đạt gần 64.500 tỷ; dư nợ tín dụng thị trường 1 tăng 9% đạt hơn 52.465 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900,8 tỷ, tăng 49% so với năm 2017. Nếu tính cả ngân hàng hợp nhất (bao gồm cả công ty xử lý nợ) thì lợi nhuận trước thuế năm qua đạt 928 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện là gần 6.900 tỷ.

Mục tiêu chiến lược của ABBANK năm 2019 là phát triển công nghệ ngân hàng số kết hợp với nguồn nhân sự chất lượng cao để tạo nền tảng đột phá về sản phẩm cạnh tranh trong phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa; trợ giúp cho hoạt động kinh doanh, vận hành; giảm chi phí, tăng tính hiệu quả; tập trung vào quản trị rủi ro.

Năm 2019, dự kiến tổng tài sản đạt 105.720 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2018), huy động đạt 82.609 tỷ đồng, dư nợ đạt 61.323 tỷ đồng. Đặc biệt, ABBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.220 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2018).

Ngọc Linh

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn