HNX vinh danh 10 công ty chứng khoán tiêu biểu

.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch HĐQT HNX cho biết trong năm qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức được trang thông tin cho thị trường trái phiếu trái phiếu đang có tốc độ tăng trưởng rất mạnh. Hiện nay, quy mô dư nợ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp kể cả phát hành riêng lẻ và đại chúng vào khoảng 11,5% GDP, góp phần tăng quy mô dư nợ của thị trường trái phiếu đạt gần 50% GDP. Đối với thị trường chứng khoán phái sinh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã cho ra đời hai sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Trên thị trường cổ phiếu, trước tình trạng sụt giảm thanh khoản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã triển khai các giải pháp nhằm tăng tính thanh khoản trong phạm vi của Sở. Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cung cấp thêm các loại lệnh, kéo dài thời gian giao dịch trên sàn UPCoM, thiết lập các cơ chế lệnh mới, nới biên độ giao dịch, thúc đẩy quản trị công ty của các doanh nghiệp ...

Đánh giá hoạt động của các công ty thành viên, ông Nguyễn Như Quỳnh, Phó tổng giám đốc Phụ trách Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, nhìn chung các Công ty chứng khoán thành viên đã nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, các quy định về công nghệ hạ tầng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số công ty chứng khoán chậm nộp báo cáo công bố thông tin với lý do phổ biến là do thay đổi nhân sự.

Ông Quỳnh cũng cho biết, để hoàn thiện công tác quản lý thành viên, trong năm 2019, Sở đã sửa đổi quy chế thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch; sửa đổi quy chế tạo lập thị trường theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty chứng khoán thành viên trong hoạt động tạo lập thị trường.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty chứng khoán tích cực phối hợp trong việc xây dựng các văn bản dưới luật sau khi Luật chứng khoán sửa đổi được thông qua tới đây nhằm hạn chế các vướng mắc, phát sinh khi triển khai.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đề nghị các công ty chứng khoán nâng cao trách nhiệm, minh bạch khi thực hiện tư vấn, tăng chất lượng khi ban hành hồ sơ chào bán, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý ngăn chặn các cổ phiếu chất lượng kém lên sàn chứng khoán.

Cũng tại hội nghị, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã vinh danh 10 công ty chứng khoán đã có nỗ lực và đóng góp nhiều nhất cho thị trường giai đoạn 2018-2019. Việc đánh giá, chấm điểm các công ty chứng khoán thành viên dựa trên 4 tiêu chí là an toàn tài chính (theo mô hình CAMEL), thị phần môi giới cổ phiếu, công tác phối hợp với HNX và tuân thủ nghĩa vụ thành viên.

Ngoài ra, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng vinh danh 3 công ty chứng khoán thành viên có đóng góp tích cực cho hoạt động môi giới trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh và công tác tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch, đấu giá.

Nguồn: thoibaonganhang.vn