Làm sữa đậu nành bán, cả nhà có tài sản hơn 34.000 tỷ

.
Nguồn: www.24h.com.vn