PTB đạt hơn 193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phú Tài (mã Ck: PTB) vừa công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 hơn 2.605 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, hoàn thành 44,4% kế hoạch được giao; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 193 tỷ đồng, tăng trưởng 13%.

Trong đó, doanh thu hợp nhất riêng quý II đạt 1.389,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 106,4 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch cả năm đã đưa ra tại đại hội cổ đông thường niên là doanh thu 5.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 458 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm, PTB đã hoàn thành 44,42% kế hoạch doanh thu và 42,14% kế hoạch lợi nhuận.

Bên cạnh đó, PTB cũng thống nhất xây dựng kế hoạch kinh doanh quý III/2019 với doanh thu hợp nhất ước đạt 1.468 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 142 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PTB hiện đang được giao dịch với giá 70.700 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn