PAN chào mua công khai 7,7 triệu cổ phiếu Bibica

(TBTCO) - Hội đồng quản trị Tập đoàn PAN (mã Ck: PAN) vừa thông qua chào mua công khai 7,7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Bibica (mã Ck: BBC), tương đương 49,93% vốn, với giá 68.500 đồng/cổ phiếu.

Mức giá chào mua có thể thay đổi theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại thời điểm đăng ký chào mua. Nếu chào mua thành công ở giá này, PAN cần chi ra hơn 527 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.

Mục đích của giao dịch là để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài vào Bibica.

Đóng cửa phiên cuối tuần ở mức giá 61.300 đồng/cổ phiếu, nhưng tại thời điểm phiên sáng ngày 16/7 đã tăng lên 65.200 đồng/cổ phiếu trước thông tin PAN chào mua công khai cổ phiếu BBC.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại của BBC, nắm tỷ lệ sở hữu lớn nhất là Pan Foods (công ty con của PAN) nắm 50,07%, cổ đông lớn thứ 2 là Lotte sở hữu 44,03% vốn.

Được biết, PAN hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; hoạt động dịch vụ chăn nuôi; dịch vụ sau thu hoạch; và hoạt động dịch vụ trồng trọt; dịch vụ vệ sinh nhà cửa; tư vấn đầu tư; dịch vụ nghiên cứu thị trường./.

 

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn