Sớm có cơ chế đưa các doanh nghiệp FDI lên sàn chứng khoán

(TBTCO) - Báo cáo thị trường vốn 6 tháng đầu năm của Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới sẽ sớm có cơ chế để đưa doanh nghiệp FDI lên niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; đồng thời sẽ có phối hợp để thực hiện giám sát các doanh nghiệp này sau khi lên sàn.
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/media/VideoNew/2019/Sớm%20có%20cơ%20chế%20đưa%20các%20doanh%20nghiệp%20FDI%20lên%20sàn%20chứng%20khoán/Preview%20Images/005.jpg|https://www.youtube.com/embed/sw_U_ZO-Cwc?rel=0|300|200
Media
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn