Sắc đỏ vẫn áp đảo thị trường CW, khối ngoại tiếp tục mua ròng

.
Thị trường chứng quyền có bảo đảm (CW) trong phiên 18/10 giao dịch có phần sôi động hơn phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt 3,03 triệu cq, tương ứng giá trị giao dịch đạt 3,7 tỷ đồng, tăng 11,5% về khối lượng nhưng giảm 43% về giá trị. Điểm tích cực ở thị trường này là việc khối ngoại tiếp tục mua ròng 265 triệu đồng, tương ứng 653.780 cq. CW CVNM1901 vẫn được khối ngoại mua ròng mạnh với giá trị đạt 455 triệu đồng.
 
Về biến động thị trường, sắc đỏ vẫn áp đảo, trong đó, một số CW giảm rất sâu như CHPG1906, CMSN1901, CHPG1902, CVIC1901 đều của Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS). Đáng kể nhất là CMSN1901 giảm đến 15,3% xuống 610 đồng/cq, CHPG1906 giảm 15% xuống 170 đồng/cq, CVIC1901 giảm 9,8% xuống 550 đồng/cp.
 
Trong khi đó, CW CFPT1903, CHPG1905 và CMWG1904 của Chứng khoán SSI (SSI), CDPM1901, CVNM1901 và CVRE1901 của KIS là những CW đi ngược thị trường khi đều duy trì được sắc xanh.
 
 
Chi tiết 22 mã CW đang giao dịch.
 
Bình An Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Nguồn: www.stockbiz.vn