Tổng giám đốc May mặc Bình Dương và Kế toán trưởng Vicem Bao bì Bút Sơn bị UBCKNN xử phạt

.
Ngày 15/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Dương Minh Tuấn (địa chỉ: 9/9 Nguyễn Trãi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) và ông Phan Thành Đức (địa chỉ: Thị trấn An Thạch, Thuận An, Bình Dương).
 
Ông Tuấn bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. Ngày 16/10/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được thông báo đăng ký giao dịch của ông Dương Minh Tuấn, Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn (HNX: BBS). Ngày 18/10/2018 HNX công bố thông tin ông Dương Minh Tuấn bắt đầu được giao dịch mua 700.000 cổ phiếu BBS từ ngày 19/10/2018. Tuy nhiên, vào ngày 18/10/2018 ông Dương Minh Tuấn đã mua 543.715 cổ phiếu BBS.
 
Trong khi đó, ông Đức bị phạt 7,5 triệu đồng do giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán. Ngày 26/09/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin ông Phan Thành Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) đăng ký mua 56.100 cổ phiếu BDG từ ngày 27/09/2018 đến ngày 15/10/2019. Tuy nhiên, vào ngày 21/09/2018 ông Phan Thành Đức đã mua 23.000 cổ phiếu BDG.
 
Bên cạnh đó, ông Đức bị phạt thêm 17,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Từ ngày 21/09/2018 đến ngày 01/10/2018 ông Đức đã mua 55.100 cổ phiếu BDG. Đến ngày 30/10/2018 HNX nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Phan Thành Đức.
 
Bình An Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Nguồn: www.stockbiz.vn