CMC ra mắt Hệ sinh thái hạ tầng mở C.OPEN

.
Lãnh đạo CMC và các đối tác trao đổi các thông tin liên quan đến C.OPEN
Lãnh đạo CMC và các đối tác trao đổi các thông tin liên quan đến C.OPEN

Đây là hệ thống kiến trúc mở, tích hợp tất cả các thế mạnh công nghệ của CMC như nền tảng Multi-Cloud, nền tảng dữ liệu (data lake), trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng ứng dụng.

Nói về tiềm năng của nhu cầu sử dụng dữ liệu số, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị CMC cho biết, sau mỗi quý, nhu cầu sử dụng dữ liệu tăng gấp 2 lần. Theo đó, C.OPEN được xây dựng trên không chỉ nền tảng khai thác công nghệ, mà còn trên triết lý mở về phương thức tư duy để tiếp cận những cái mới mẻ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2019 là năm Việt Nam công bố chiến lược quốc gia về chuyển đổi số và vì thế rất cần thiết có những nền tảng hạ tầng số, trong đó bao gồm cả hạ tầng viễn thông và hạ tầng dữ liệu. “Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông rất khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng kinh tế số”, ông Hùng nói.

CMC cho biết, Hệ sinh thái C.OPEN là thành quả của sáng tạo đổi mới trong công nghệ của CMC, cho phép cơ quan, doanh nghiệp và khách hàng có thể liên kết và chia sẻ tài nguyên dữ liệu trên môi trường số.

Kiến trúc của C.OPEN bao gồm 5 tầng và 2 cấu phần có mối quan hệ tương hỗ và mật thiết với nhau.

Các tầng cấu trúc nền tảng gồm Cloud – laaS (đám mấy CMC cung cấp hạ tầng dịch vụ), tầng Plasform – PaaS (nền tảng như dịch vụ, sẵn sàng cho doanh nghiệp) có nhiệm vụ cung cấp hạ tầng vật lý cho các tầng phía trên, đảm bảo kết nối.

Trên nền tảng đó là tầng Data (nền tảng quản lý dữ liệu), bao gồm Data Lake (hồ dữ liệu), Data Integration (tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn), Analytics as a Service (dịch vụ phân tích dữ liệu), Realtime Data Streaming (dịch vụ luồng dữ liệu thời gian thực) cho phép xử lý và phân tích các luồng dữ liệu thay đổi theo thời gian.

Tầng thứ tư là AI as a Service (trí tuệ nhân tạo cung cấp dưới dạng dịch vụ) như dự đoán dữ liệu trên cơ sở các dữ liệu quá khứ, hỗ trợ ra quyết định thời gian thực… phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tầng trên cùng là tầng Smart Application (các ứng dụng thông minh) chứa nhiều loại ứng dụng chuyên dụng phục vụ cho nhu cầu của các doanh nghiệp như các ứng dụng bán hàng, marketing, phân tích khách hàng, quản lý nhân sự, kế toán kiểm toán, camera thông minh… Các ứng dụng này bao gồm cả các ứng dụng của CMC và các đối tác tham gia hệ sinh thái.

Điểm đặc biệt ở hệ sinh thái C.OPEN là nhóm các gói tích hợp của CMC cho các khách hàng truyền thống, bao gồm ngành tài chính ngân hàng, doanh nghiệp, các nhà cung cấp nội dung… Các khách hàng nói trên đều được hưởng lợi từ hệ thống mở với nhiều công nghệ từ những nhà cung cấp hàng đầu thế giới như Amazon, Microsoft, Google…

Hệ sinh thái C.OPEN ngoài việc phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn CMC và khách hàng đối tác còn có thể coi là một môi trường mô phỏng thu nhỏ của một xã hội số hiệu đại.

Hệ sinh thái này có thể tạo ra các dịch vụ hành chính công, chính phủ điện tử  hiệu quả và giảm chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các tổ chức, cơ quan nhà nước. Theo đó, C.OPEN cũng có thể là lựa chọn cho các cơ quan nhà nước trong thực thi Luật an ninh mạng, chống lại tội phạm mạng.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn